Libertas bewindvoering, budgetcoaching en budgetbeheer in Purmerend
Libertas
Leren omgaan met geld

Bewindvoerder

Je kunt een periode in jouw leven meemaken waarin jij niet meer goed voor jouw eigen geldzaken kunt zorgen. Je hebt bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor jou een bewindvoerder benoemen die jou helpt om al jouw geldzaken weer op orde te krijgen.

Ook als er sprake is van verkwisting, kan er beschermingsbewind aangevraagd worden.

Wat is verkwisting?

Verkwisting houdt in dat je geld of goederen verspilt aan onnodige uitgaven, waardoor je geen geld meer over houdt voor bijvoorbeeld rekeningen die betaalt moeten worden.

Schulden, wat nu?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Heb je schulden? Dan overleggen we samen met jou, hoe de schulden het beste kunnen worden aangepakt. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

Bewindvoering en beschermingsbewind in purmerend

Waarom Libertas bewindvoering?

Ik vind het belangrijk om eerst een vertrouwensband te hebben met de client. Door zelf ervaringsdeskundige te zijn op verschillende leefgebieden, zal er snel een klik aanwezig zijn en voelt de client zich vertrouwt. De contactmogelijkheden zullen zeer laagdrempelig zijn. Zo ben ik bereikbaar via watsapp, snapschat, mail en telefonisch.

Werkwijze Libertas

Ik zal de geldzaken uit handen nemen, dit noemen we ook wel de financiële administratie uit handen nemen. Voordat ik het verzoek tot onderbewindstelling doe, zal ik bij jou thuiskomen om jouw financiële situatie te bespreken. Er wordt een beheerrekening geopend waar al jouw inkomsten op gestort zullen worden. Vanuit de beheerrekening zal ik er voor zorgen dat al jouw maandelijkse rekeningen, ook wel vaste lasten genoemd, betaald worden. Er moet daar wel voldoende geld voor zijn. Verder betaal ik dan jouw leefgeld uit. Het leefgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt.
Ook zal ik alle betrokken instanties informeren over de onderbewindstelling en verzoeken het correspondentieadres aan te passen naar het adres van de bewindvoerder.

Ik zal er ook voor zorgen dat jij van alle inkomensvoorzieningen gebruik maakt. Je kunt hierbij denken aan onder andere bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Ook zal ik kwijtschelding aanvragen en belastingaangifte (Box 1) doen.

Indien er sprake is van schulden, zullen alle schuldeisers worden aangeschreven. Ook hen wordt verzocht het correspondentieadres aan te passen. Tevens wordt hen verzocht een opgave van de vordering toe te zenden en uitstel van betaling te verlenen. Als alle schulden bij mij bekend zijn, zal worden bekeken of het treffen van betalingsregelingen mogelijk is. Indien dit niet haalbaar is, zal er (indien mogelijk) een doorverwijzing plaatsvinden naar schuldhulpverlening.

Na inventarisatie van de inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden zal er een boedelbeschrijving worden opgesteld. Dit is een overzicht van al jouw bezittingen en schulden. Deze wordt aan de rechtbank toegezonden. De kantonrechter houdt toezicht op de bewindvoerder.

Ik stuur maandelijks een overzicht van de beheerrekening naar jou, zodat jij zelf overzicht houdt van de inkomsten en uitgaven. Tevens ben ik verplicht om jaarlijks een overzicht van de inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en bankrekeningen aan de kantonrechter toe te zenden. Dit noemt men een rekening en verantwoording.

Wat doe ik voor jou?

 • aanvragen van beschermingsbewind en bijstaan van de zitting;
 • huisbezoek afleggen;
 • in kaart brengen van inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en vorderingen;
 • aanvragen van inkomsten (uitkering, toeslagen, bijzondere bijstand, etc.);
 • boedelbeschrijving opmaken (beschrijving van de boedel aan de kantonrechter);
 • aanvragen van kwijtschelding;
 • belastingaangifte (Box 1);
 • afsluiten van verzekeringen;
 • betalen van de vaste lasten (mits dit mogelijk is);
 • dagelijks behandelen van de post;
 • contacten met diverse instanties;
 • rekening en verantwoording opmaken (jaarlijkse verslaglegging aan de kantonrechter);
 • administratie voor het Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • frequent naar zitting kantonrechter, meegaan naar WSNP zitting.

Wat doe ik niet ?

 • belastingaangifte Box 2 en 3;
 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • ingewikkelde nalatenschappen;
 • ontruiming van de woning;
 • verkoop onroerend goed;
 • administratie voor het Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • minnelijke of wettelijke schuldsanering (MSNP of WSNP);
 • aangifte doen wegens inbraak of mishandeling.

Budgetcoach

Leren omgaan met geld

Wil jij op een leuke manier leren omgaan met geld? Dat kan! Met een paar handige tips en trucs lukt het jou om je rekeningen te betalen en toch nog wat over te houden om iets leuks te kunnen doen!

Zo kan ik bijvoorbeeld;

 • Een overzicht creëren in jouw administratie
 • Een overzicht creëren in jouw inkomsten en uitgaven
 • Tips en trucs geven hoe om te gaan met je geld

Zijn er al schulden? Dan kan ik jou ook helpen met het treffen van betalingsregelingen of een aanvraag voor schuldhulpverlening.

Heeft bovenstaande jouw interesse gewekt? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan over hoe ik jou het beste zou kunnen ondersteunen om samen met jou de financiën weer op orde te krijgen, ook als je niet tussen de 18 en 27 jaar bent.

Budgetcoaching en budgetbeheer in purmerend

Middelbare scholen

Als school sta je dagelijks in contact met jongeren en heb je dus de verantwoording om jongeren te begeleiden naar een stabiele en zekere toekomst. Daar hoort ook een financiële zekere toekomst bij! Wil je jouw leerlingen op een leuke en interactieve manier leren om te gaan met geld?
Dit kan met Libertas. Ik zal tijdens een interactieve presentatie de jongeren op een leuke manier tips en trucs geven om met geld om te gaan.

MBO HBO

Als mbo of hbo student kun je al veel te maken hebben met financiële zaken. Door verschillende redenen kan het zijn dat studenten hun geldzaken niet op orde hebben. Vaak mist er een juist overzicht van de inkomsten en uitgaven en soms is het meer dan dit. Ik ondersteun deze studenten graag met het weer op orde krijgen van hun financiële zaken. Door mijn werkervaring heb ik een juiste kennis van de sociale kaart en kan ik ook doorverwijzen indien nodig.
Dit kan door begeleiding een op een, maar ook door middel van een inloopspreekuur op de school.


Budgetbeheer

Budgetbeheer kan ingezet worden als preventiemiddel om (problematische) schulden te voorkomen. Ook als er geen sprake is van schulden, maar u het lastig vindt om uw rekeningen op tijd te betalen en uw inkomen juist te beheren, kan budgetbeheer een passende oplossing zijn.

Doordat Libertas met de ABN AMRO bank werkt hoeft er geen aparte rekening aangevraagd te worden voor inkomensbeheer. De rekeninghouder zal mij machtigingen zodat ik de rekening kan inzien en betalingen kan doen. Zo blijf jij altijd zelf in controle over jouw rekening!

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op!

Bewindvoering en budgetbeheer in purmerend

Wie ben ik

Mijn naam is Dominique Litjens. Na verschillende jaren gewerkt te hebben als schuldhulpverlener ben ik erachter gekomen dat mijn passie ligt bij het coachen van mijn cliënten. Ik heb daarom besloten mijn kennis en ervaring te willen toepassen als zelfstandig budgetcoach.

Tijdens mijn werk als schuldhulpverlener heb ik veel met jongeren tussen de 18 en 27 jaar gewerkt. Deze doelgroep spreekt mij dan ook het meeste aan. Wat ik heb gezien is dat jongeren vaak nog onwetend zijn. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij vanuit huis niet hebben meegekregen hoe met geld om te gaan of zij geen idee hebben wat de gevolgen zijn als je een rekening niet betaalt.

Door mijn eigen ervaringen die ik op heb gedaan in mijn leven ben ik van mening dat een een vertrouwensband de basis is voor een goeie relatie tussen cliënt en budgetcoach. Dit doe je door een klik te vinden met elkaar. Jong van geest maar toch de benodigde ervaring om mijn cliënten te helpen, zorgt voor deze klik.


Contactgegevens

Libertas
Rudolf Garrelsstraat 120
1443 LK Purmerend

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 06 – 291 813 56.

U kunt ook een e-mail sturen naar un.satrebil@ofni.

Wilt u meer informatie? Libertas helpt u verder!
Neem gerust contact op via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail.

Contactgegevens Libertas voor bewindvoering, budgetcoaching en budgetbeheer in purmerend

Copyright @ Libertas - Created by First Impression Design